فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب نسخه چاپی RSS
 • انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب

  چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 16:43

  با حضور دکتر محمد تقی ایمان پور (مترجم) سخنرانان: دکتر پدرام جم دکتر محمود رضا قربان صماغ

  زمان: یک شنبه 26 آذر 1396 ساعت 12-14
  مکان: دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی تالار دکتر رجائی  خبر
  شماره مطلب: 4709
  دفعات دیده شده: 1089 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش