فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش سه ماه انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران نسخه چاپی RSS
 • گزارش سه ماه انجمن ایرانی تاریخ
  شعبه استان مازندران

  چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 16:30

  انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران در نخستین گامهای خود پس از تاسیس برنامه های متعددی را به مرحله اجراء درآورد که به شرح ذیل می باشد: 1. جلسه اول شورای مرکزی 2. جلسه دوم شورای مرکزی 3. جلسه سوم شورای مرکزی 4. نشست شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 5. جلسه شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 6. برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر نیره دلیر عضو هیات علمی محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران در نخستین گامهای خود پس از تاسیس برنامه های متعددی را به مرحله اجراء درآورد که به شرح ذیل می باشد:

   

  1.      جلسه اول شورای مرکزی: نخستین جلسه شورای مرکزی با حضور اساتید تاریخ دانشگاه مازندران، اساتید دانشگاه پیام نور و دبیران آموزش و پرورش در تیرماه سال جاری در محل دانشگاه مازندران برگزار گردید. انتخاب دبیر انجمن و پیشنهاد و تصویب برنامه های 6 ماه انجمن شعبه استان مازندران از مهمترین دستاوردهای جلسه مذکور بود.

   

  2.     جلسه دوم شورای مرکزی: دومین جلسه شورای مرکزی انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران در محل دانشگاه مازندران و در مردادماه سال جاری برگزار گردید. جلسه علاوه بر مرور برنامه های مصوب نشست اول، در خصوص چگونگی و محورهای همایش «مازندران در آئینه اسناد» پیشنهاداتی را مطرح و برای تصویب به جلسه بعدی انجمن موکول نمود.  

  3.     جلسه سوم شورای مرکزی: جلسه در شهریورماه و در محل دانشگاه فرهنگیان استان برگزار گردید. محور اصلی بحث بر ساختار، حامیان احتمالی و نیز تصویب محورهای همایش «مازندران در آئینه اسناد» تمرکز داشت. دبیر همایش نیز آقای دکترسید حسن شجاعی دیوکلایی- عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران- تعیین گردید.

   

  4.     نشست شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران: نشست مذکور که در روز سه شنبه مورخ 18/08/1396 در محل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید، به بحث و بررسی پیرامون افقهای پیش روی انجمن ایرانی تاریخ در استان مازندران اختصاص یافت. آقای دکتر پیروز ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و سرکار خانم دکتر دلیر - نماینده محترم هیات مدیره انجمن ایرانی- تاریخ نظرات و دیدگاههای خود را در این خصوص بیان داشتند.

  5.     جلسه  شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ: در جلسه مورد اشاره که با حضور شورای مرکزی انجمن استان و در روز سه شنبه مورخ 18/08/1396 تشکیل گردید، خانم دکتر دلیر پیشینه ای از تاسیس شعبات استانی انجمنهای تاریخ را بیان و راهکارهای تقویت همکاری با انجمن ایرانی تاریخ را بیان داشتند. همچنین آقای دکتر شجاعی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص همایش ارائه دادند. سپس هر یک از اعضای محترم شورای مرکزی انجمن تاریخ شعبه استان مازندران نیز نقطه نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون فعالیت های انجمن بیان داشتند.  

  6.     برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر نیره دلیر عضو هیات علمی محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: کارگاه آموزشی با موضوع «کارگاه اصول و مبانی نگارش مقاله علمی-پژوهشی» توسط سرکار خانم دکتر نیره دلیر در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار گردید. کارگاه مذکور مورد استقبال شورای مرکزی انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان، دانشجویان رشته تاریخ و اساتید و دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه مازندران قرار گرفت. کارگاه در حدود چهار ساعت به طول انجامید.  

  در خاتمه گزارش، دبیر و شورای مرکزی انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران از همکاری و مساعدت جناب آقای دکتر یوسفی فر، سرکار خانم دکتر فاضلی پور و سرکار خانم دکتر دلیر سپاسگزاری می نماید. ضمنا امیدوار است در ماههای آتی برنامه های مفید، موثر و نافذی را برای دانشگاهیان، دبیران آموزش و پرورش و علاقمندان به حوزه تاریخ به مرحله اجراء بگذارد.      گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4708
  دفعات دیده شده: 884 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش