فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش اولین نشست دانشجویی انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان نسخه چاپی RSS
 • گزارش اولین نشست دانشجویی انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان گزارش اولین نشست دانشجویی انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان
  چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 16:19

  زمان: یکشنبه 19 آذرماه 1396 ساعت 10-12 مکان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، کلاس 13

  گزارش کاراولین نشست تخصصی- دانشجویی
  با موضوع خاطره نویسی ایرانیان:
  در این نشست که روز یکشنبه مورخ 19 اذر با حضور دکتر کثیری، استاد یار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان برگزار شد ابتدا به تحلیل و بررسی واژه خاطره پرداخته شد که ریشه آن چیست و به چه نوشته ای خاطره گفته می شود. در ادامه به زمان رونق خاطره نویسی پرداخته شد که پدیده ای مدرن و جدید است که از اروپا به ایران آورده شده است و در دوره قاجار به اوج خود رسید. در واقع کسانی که از خود خاطراتی به جا گذاشته اند بیشتر از رجال دولتی، پادشاهان و صاحب منصبان در دربار بودند که دارای سمت و عنوان حکومتی داشتند.

  در ادامه بحث، به انگیزه و هدف خاطره نویسی پرداخته شد که هدف اصلی کسانی که از خود خاطراتی به جا می گذارند چیست؟ در واقع هدف اول آنها برجای گذاشتن نام و یادگار خودشان است. انسان همیشه در پی جاودانگی است و اکثر فعالیت و کارهایی که انجام می دهد برای زنده نگه داشتن نام و یاد خود است. اما هدف سیاسی، اقتصادی، تبرئه خود در واکنش به مسائل مختلف دراهداف انگیزه های بعدی قرار می گیرد. در ادامه به واکاوی تفاوت سفرنامه و خاطره پرداخته شد. که میتوان اذعان کرد، محوریت اصلی خاطره (من) است و وقایعی یا خاطراتی که نگاشته میشود مسائل مربوط به خود اوست. اما سفرنامه لزوماً (من) محور اصلی نیست. در واقع سیاح با انگیزه متفاوت به دیاری سفر می کند و دیده ها و شنیده های خود را شرح می دهد. اما در اعتماد به سفرنامه و خاطرات باید گفت که خاطرات ارزش علمی کمتری نسبت به سفرنامه ها دارند. زیرا خاطرات با اهداف گوناگون نوشته می شوند و همچنین در بسیاری از انها خود سانسوری، اتهام به دیگران، تمسخر و... دیده می شود. بنابراین کمتر می شود به انها اعتماد کرد و به عنوان منابع اصلی به آنها تکیه کرد. در آخر هرکدام از دانشجویان کتاب هایی که در زمینه خاطرات خوانده بودند مانند خاطرات اعتماد السلطنه، خاطرات انیس الدوله، خاطرات تاج السلطنه، خاطرات حاج سیاح و ... معرفی نمودند.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4706
  دفعات دیده شده: 798 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش