فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب: حیات سیاسی حسنیان تا سال 145 هجری نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود
سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب:
حیات سیاسی حسنیان تا سال 145 هجری با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود
  سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب:
  حیات سیاسی حسنیان تا سال 145 هجری

  شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14:31

  با حضور: دکتر لیلا نجفیان (نویسنده) و سخنرانی: دکتر مهدی مجتهدی دکتر زهیر صیامیان گرجی زمان: شنبه 4 آذر 1396 ساعت 12 تا 14 مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تالار دکتر رجایی.

   انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسانبا همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و گروه جریان های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند.  خبر
  شماره مطلب: 4703
  دفعات دیده شده: 315 | آخرین مشاهده: 21 ساعت پیش