فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
نکوداشت استادان پیشکسوت و تاریخ نگاران خراسان در چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران چاپ RSS
 • نکوداشت استادان پیشکسوت و تاریخ نگاران خراسان در چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران نکوداشت استادان پیشکسوت و تاریخ نگاران خراسان در چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران
  شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14:27

  در اختتامیه چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران که در روزهای ١ و ٢ آذرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، از آقایان دکتر الهی (استاد بازنشسته گروه تاریخ و نویسنده تاریخ مطبوعات خراسان)، دکتر رادمنش (استاد بازنشسته گروه تاریخ)، عباس قربانیان (مدرس گروه تاریخ)، محمد جابانی (تاریخ نگار قوچان)، مهدی سیدی (تاریخ نگار مشهد، خراسان و آسیای مرکز)، رجبعلی لباف خانیکی (باستان شناس خراسان)، احمد شاهد (تاریخ نگار، نسخه پژوه و سندپژوه اسفراین) و سیاوش مالکی (سندپژوه و تاریخ نگار خراسان جنوبی) تقدیر شد.  خبر
  شماره مطلب: 4702
  دفعات دیده شده: 1556 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش