فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اختتامیه و بیانیه چهارمین کنگره تاریخدانان ایران با محوریت آینده تاریخ نسخه چاپی RSS
 • اختتامیه و بیانیه چهارمین کنگره تاریخدانان ایران با محوریت آینده تاریخ اختتامیه و بیانیه چهارمین کنگره تاریخدانان ایران با محوریت آینده تاریخ
  شنبه 4 آذر 1396 ساعت 10:35

  چهارمین کنگره تاریخدانان که به همت انجمن ایرانی تاریخ در شهر مشهد برپا شده بود، عصر روز پنج شنبه 2 آذر به پایان رسید. جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیانیه پایانی را قرائت نمودند. امید است از مطالب ارزشمند ارائه شده در این کنگره راهکارهای عملی در جهت ارتقاء سطح کیفی رشته تاریخ حاصل شود.

  بیانیه پایانی چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران
  (دانشگاه فردوسی مشهد یکم و دوم آذرماه 1396)

  سپاس بی کران خداوند بزرگ و بی همتا را که «چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران» با شعار محوری «آینده رشته تاریخ در ایران» به میزبانی دانشگاه پر افتخار فردوسی مشهد و نجمن ایرانی تاریخ (شعبه منطقه ای خراسان) و با بهره گیری از تجربیات کنگره های پیشین برگزار گردید. برگزارکنندگان همایش برخود فرض می دانند از تمام کسانی که در انجام این رویداد ملی، مهم و تاثیرگذار اهتمام نموده اند و از جمله از هیئت مدیره محترم انجمن ایرانی تاریخ، استادان، پیشکسوتان، معلمان و دانشجویان ارجمند رشته تاریخ و حامیان کنگره قدردانی نمایند. در این میان میزبانی مهربانانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد که نتیجه ماه ها برنامه ریزی و پیگیری است، شایسته قدردانی ویژه می باشد. برای عملیاتی شدن مباحث علمی و کارشناسی مطرح شده در این کنگره شرکت کنندگان در کنگره خواهان پیگیری موارد زیر می باشند:
  1- با توجه به محورهای اصلی مباحث کنگره (بررسی وضعیت آموزش و برنامه های درسی تاریخ، تاریخ و جامعه، تاریخ و اشتغال، تاریخ و دنیای رسانه و مجازی) انتظار می رود «انجمن ایرانی تاریخ» به عنوان بالاترین مرجع علمی و صنفی تاریخ دانان ایران پیگیری های لازم را برای عملیاتی شدن نظرات مطرحشده در مقالات و گفت وگوهای علمی این کنگره در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های مرتبط با رشته تاریخ که در بندهای بعدی این بیانیه به اهم آنها اشاره خواهد شد مورد توجه جدی قرار دهد. تشکیل «دبیرخانه دائمی اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ» توسط انجمن ایرانی تاریخ اقدامی شایسته در این مسیر خواهد بود.

  2-بازنگری برنامه های درسی رشته تاریخ بر اساس مشارکت حداکثری استادان صاحب نظر در سطح کشور و نیز انجام مطالعات علمی دقیق در سطح ملی و بین المللی و در جهت کاربردی کردن دروس و کارآمدتر کردن دانش آموختگان رشته تاریخ و به دور از هر گونه دخالت غیرعلمی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه توجه به هویت های محلی برای تعمیق آموزش تاریخ و گسترش حوزه های پژوهشی در برنامه های درسی اقدامی شایسته خواهد بود.

  3- از تمامی وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادها انتظار می رود در زمینه های مرتبط با مطالعات تاریخی از دانش و تجربه دانش آموختگان رشته تاریخ بهره گیرند و از واگذاری طرح های مطالعاتی و مشاغل مرتبط با رشته تاریخ به غیرمتخصصان خودداری نمایند. به طور مشخص از وزارت آموزش و پرورش درخواست می شود از واگذاری تدریس تاریخ به افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.

  4- با توجه به اهمیت تقویت هویتی نسل جوان در این برهه حساس از تاریخ ایران زمین و افراط و تفریط های پدید آمده در فضای رسانه ای و مجازی پیرامون شخصیت ها و موضوعات تاریخی، از شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست می شود 3 واحد درسی با عنوان «تاریخ تمدن و فرهنگ ایران» به دروس عمومی (مانند فارسی عمومی) با مدیریت گروه های تاریخ در تمامی رشته های دانشگاهی در دوره های کاردانی و کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود.

  5- از گروه های تاریخ انتظار می رود ابزارها، منابع و عرصه های نوین همچون امکانات فضای مجازی، سندشناسی، سکه شناسی، فیلم سازی و موارد مشابه را در پیشبرد آموزش، پژوهش و کارآفرینی حتی در قالب برنامه های درسی موجود بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

  6- از انجمن ایرانی تاریخ درخواست می شود پیگیری لازم را برای ثبت روز دوم اسفندماه (سالروز تولد ابن مسکویه رازی) به عنوان «روز تاریخ» که بیش از یک دهه پیش توسط استادان و پیشکسوتان رشته تاریخ پیشنهاد شده است معمول نماید.

  7- از هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ درخواست می شود زمینه های لازم را برای پویایی هر چه بیشتر این انجمن و جذب حداکثری همکاری و همراهی استادان، معلمان، پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان رشته تاریخ فراهم نماید. تسهیل فرایند عضویت در این انجمن (الکترونیکی کردن تمامی مراحل عضویت شامل پرداخت هزینه، ثبت مدارک و...) سرعت بخشیدن به روند صدور کارت عضویت  و پیگیری برای ارزش آفرینی برای کارت عضویت در انجمن ایرانی تاریخ از جمله موراد قابل توجه در این زمینه می باشد.

  8- از تمامی استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه تاریخ انتظار می رود با مشارکت حداکثری، مسئولانه و همگرایانه خویش در عرصه فعالیت های جمعی و صنفی زمینه را برای پیگیری و عملیاتی شدن برنامه های مرتبط با تحول در حوزه تاریخ فراهم نمایند.
  امید است با اهتمام جمعی اهل تاریخ و پیگیری های مسئولانه موراد یاد شده رد آینده نزدیک شاهد قرار گرفتن رشته تاریخ و دانش آموختگان آن در جایگاه واقعی خود باشیم.  خبر
  شماره مطلب: 4700
  دفعات دیده شده: 1816 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش