فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گرامیداشت زنده یاد محسن جعفری مذهب و برگزاری نشست دوم از چهارمین کنگره تاریخدانان با عنوان: روش شناسی، تاریخ نگری و تاریخ نگاری نسخه چاپی RSS
 • گرامیداشت زنده یاد محسن جعفری مذهب و برگزاری نشست دوم از چهارمین کنگره تاریخدانان با عنوان: روش شناسی، تاریخ نگری و تاریخ نگاری گرامیداشت زنده یاد محسن جعفری مذهب و برگزاری نشست دوم از چهارمین کنگره تاریخدانان با عنوان: روش شناسی، تاریخ نگری و تاریخ نگاری
  پنج‌شنبه 2 آذر 1396 ساعت 17:16

  نشست دوم با سخنرانی دکتر یحیائی، دکتر ناظمیان فرد، دکتر جلیلیان همراه بود و آقایان دکتر مرادی، دکتر اسماعیلی و دکتر قدیمی قیداری هیات رئیسه جلسه بودند.

  پیش از آغاز نشست دوم از ساعت 14 تا 14:15 برای زنده یاد محسن جعفری مذهب استاد گرانقدر و توانا گرامیداشتی برپا شد و سپس نشست ظهر روز چهارشنبه با سخنرانی اقای دکتر یحیایی با عنوان "بازاندیشی در مفاهیم و تعاریف تاریخ با تمرکز بر دیدگاه های مایکل استنفورد" آغاز شد و شخنرانی بعدی با عنوان "تاریخ و اعتبار دانش از راه گواهی" توسط آقای دکتر ناظمیان فرد ارائه شد. دکتر جلیلیان در زمانی که در اختیار داشتند پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش های دانشجویی دربارۀ تاریخ ساسانیان مطرح کردند و سخنرانی پایانی مربوط می شد به "الزام و امکان مفهوم سازی در حوزه علم تاریخ". نشست دوم با پخش کلیپ و گفتگو پایان یافت و حضار جلسه را برای پذیرایی ترک کردند. به جاست که اشاره شود بیرون از سالن نشست ها نمایشگاه موقتی از کتب مربوط به تاریخ نیز برگزار شده بود که با استقبال از سوی دانشجویان همراه شد.  خبر
  شماره مطلب: 4696
  دفعات دیده شده: 342 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش