فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برپایی نخستین نشست کنگره: آموزش و برنامه درسی در رشته تاریخ نسخه چاپی RSS
 • برپایی نخستین نشست کنگره: آموزش و برنامه درسی در رشته تاریخ برپایی نخستین نشست کنگره: آموزش و برنامه درسی در رشته تاریخ
  پنج‌شنبه 2 آذر 1396 ساعت 16:49

  نشست اول در روز یک آذر ساعت 10:30 تا 12:30 با سخنرانی دکتر صیامیان، آقای پهلوان، دکتر عباسی و خانم قانونی برگزار شد و دکتر مجتبوی، دکتر شادپور و دکتر خلیفه ریاست جلسه را بر عهده داشتند.

  نشستهای روز نخست به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شدند. نخستین سخنرانی از چهار سخنرانی این نشست با عنوان "آینده آموزش تاریخ در ایران، سیاست بازنمایی و هویت سیاسی" از آقای دکتر صیامیان بود با استقبال حضار همراه شد و پس از آن آقای پهلوان مطالب ارزنده ای با محوریت "رویکرد سازنده گرایی در یادگیری و استفاده از آن در آموزش درس تاریخ" ارائه کردند. آقای دکتر عباسی سخنرانی در باب "بازنگری در برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ" داشتند و در پایان سرکار خانم خانم قانونی به بررسی برنامه درسی ارائه شده برای دانشجویان تاریخ در پنج دانشگاه برتر دنیا در سال 2017 پرداختند و نشست با پخش کلیپ و گفتگو در رابطه با مسائل مطرح شده پایان یافت و حضار نشست را برای صرف ناهار و استراحت مختصر ترک کردند.  خبر
  شماره مطلب: 4695
  دفعات دیده شده: 301 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش