فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:
  دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 9:34

  _ کارگاه آموزش تاریخ _ کارگاه تاریخ شفاهی _ کارگاه ترجمه متون تاریخی

  _ کارگاه آموزش تاریخ: مدرسان: دکتر جواد عباسی، دکتر علی اکبر شه آبادی (کلاس 217)

  _ کارگاه تاریخ شفاهی: مدرس دکتر ابوالفضل حسن آبادی (کلاس 301)

  _ کارگاه ترجمه متون تاریخی: مدرسان: دکتر علی خزائی فرید، دکتر محمدتقی ایمان پور (کلاس 203)

  _ زمان: سه شنبه 29 آبان، ساعت 3 تا 6 عصر (همزمان)

  _ مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی _ دانشگاه فردوسی مشهد

  _ هزینه ثبت نام: 25 هزار تومان شماره کارت برای واریز وجه ثبت نام:
  6037697433833958
  (به نام سیدجلال رجائی)

  @congresshistoryofiran
  @tarikhpajouhi  خبر
  شماره مطلب: 4692
  دفعات دیده شده: 223 | آخرین مشاهده: 6 روز پیش