فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه اصول و مبانی نگارش مقاله علمی پژوهشی نسخه چاپی RSS
 • انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
کارگاه اصول و مبانی نگارش مقاله علمی پژوهشی انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه اصول و مبانی نگارش مقاله علمی پژوهشی

  دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 9:09

  مدرس: دکتر نیره دلیر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: سه شنبه 1396/8/30 مکان: سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه مازندران
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4691
  دفعات دیده شده: 307 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش