فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: همایش یک روزه زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
همایش یک روزه
زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  همایش یک روزه
  زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی (ذکاء الملک)

  شنبه 27 آبان 1396 ساعت 9:37

  زمان: یک شنبه 5 آذر 1396 از ساعت 8 تا 18 مکان: تهران، بزرگراه شهید حقانی (به طرف شرق) ابتدای خیابان شهید کوشا، ساختمان آرشیو ملی

  انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اقدام به برگزاری همایش یک روزه "زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)" کردند و این همایش همزمان با هفتاد و پنجمین سال درگذشت محمدعلی فروغی است.  خبر
  شماره مطلب: 4688
  دفعات دیده شده: 333 | آخرین مشاهده: 6 روز پیش