فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست علمی "تجارت عتیقه در ایران دوره قاجار" با همکاری شعبه منطقه ای خراسان انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد. چاپ RSS
 • گزارش نشست علمی گزارش نشست علمی "تجارت عتیقه در ایران دوره قاجار"
  با همکاری شعبه منطقه ای خراسان انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

  یکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 13:22

  نشست علمی "تجارت عتیقه در ایران دوره قاجار" چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 ساعت 10 تا 12 در بوستان کوهسنگی، سالن اجتماعات موزه بزرگ خراسان با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد. آقای دکتر نادر نصیری مقدم دانش آموخته دانشگاه سوربن و استاد و مدیر دپارتمان زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی در دانشگاه استراسبورگ سخنران نشست را بر عهده داشتند.
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4682
  دفعات دیده شده: 374 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش