فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917 پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی 17 آبان برگزار شد نسخه چاپی RSS
 • سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917
پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی 17 آبان برگزار شد سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917
  پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی 17 آبان برگزار شد

  شنبه 20 آبان 1396 ساعت 14:55

  سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917 پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی 17 آبان برگزار شد هم اندیشی استادان و کارشناسان تاریخ در سه حوزه: سیاست و دیپلماسی، اقتصاد و تجارت و فرهنگ و اندیشه و با حضور آقایان: دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر محمد تقی امامی خوئی، دکتر حبیب الله اسماعیلی، دکتر محمد نایب پور، دکتر رضا بیگدلو، دکتر حسن زرینی، دکتر جواد مرشدلو و خانم دکتر نیره دلیر تشکیل شد.

  سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917
  پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی 17 آبان برگزار شد
  این هم اندیشی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه تدارک دیده شد به این دلیل که این رویداد اهمیت بسزائی در سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران داشت.

  سمپوزیوم از ساعت 9:30 صبح با سخنرانی آقای دکتر یوسفی فر به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ آغاز شد، سپس دکتر امامی خوئی به عنوان پیشکوست سخنرانی با موضوع "تحولات روسیه از لغو بردگی تا پیروزی انقلاب اکتبر" داشتند که با استقبال حضار همراه شد. دکتر حبیب الله اسماعیلی به "تاثیرات فرهنگی انقلاب اکتبر در بخارا با تاکید بر هویت و زبان" پرداختند و دکتر محمد نایب پور سخنرانی با عنوان "تحول ایرانشناسی روسی در بستر انقلاب اکتبر" را ارائه کردند و در نهایت بخش اول برنامه با سخنرانی خانم دکتر نیره دلیر در رابطه با "سیاست و دیپلماسی ایران در قبال انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه" پایان یافت.

  سخنرانان و حضار از سوی انجمن ایرانی تاریخ به صرف ناهار دعوت شدند.

  بخش دوم هم اندیشی با سخنان دکتر ملائی توانی با عنوان "انقلاب روسیه و سرنوشت بریگاد قزاق" آغاز شد و با سخنرانی دکتر رضا بیگدلو و دکتر حسین زرینی که هر یک به ترتیب به موضوعات "برآمدن جریان فرهنگی چپ در ایران" و "نگاهی به اقدامات ارتش سفید یا ضد انقلاب روس" پرداختند و در نهایت با سخنرانی جناب آقای دکتر جواد مرشدلو "انقلاب اکتبر و چرخش راهبردی در مناسبات فکری " پایان یافت.  خبر
  شماره مطلب: 4679
  دفعات دیده شده: 344 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش