فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917 پیامدها و میراث انقلاب اکتبر برای دولت و جامعه ایرانی نسخه چاپی RSS
 • سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917
پیامدها و میراث انقلاب اکتبر
برای دولت و جامعه ایرانی سمپوزیوم ایران و انقلاب 1917
  پیامدها و میراث انقلاب اکتبر
  برای دولت و جامعه ایرانی

  دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 13:15

  سخنرانی: دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر محمدتقی امامی خویی، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر نیره دلیر، دکتر حسین زرینی، دکتر حبیب الله اسماعیلی، دکتر رضا بیگدلودکتر محمد نایب پور، دکتر جواد مرشدلو

  برنامه سمپوزیوم ایران و انقلاب اکتبر

  نوبت صبح 9:30_13

  برنامه افتتاحیه

  قرائت قرآن

   

  9:30_9:40

   

  سرود جمهوری اسلامی ایران

   

  9:40

   

  سخنرانی افتتاحیه

  دکتر شهرام یوسفی فر

  9:45_10

  سخنرانی ها

  تحولات روسیه از لغو بردگی تا پیروزی انقلاب اکتبر

  دکتر محمد تقی امامی خوئی

  10:10_10:30

   

  تاثیرات فرهنگی انقلاب اکتبر در بخارا با تاکید بر هویت و زبان

  دکتر حبیب الله اسماعیلی

  10:30_10:50

   

  تحول ایرانشناسی روسی در بستر انقلاب اکتبر

  دکتر محمد نایب پور

  11_11:20

   

  سیاست و دیپلماسی ایران در قبال انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه

  دکتر نیره دلیر

  11:30_12

  پرسش و پاسخ

   

   

  12_12:10

  ناهار و نماز

   

   

  12:10_13

  نوبت بعد از ظهر 13_15

  سخنرانی ها

  انقلاب روسیه و سرنوشت بریگاد قزاق

  دکتر علیرضا ملایی توانی

  13_13:20

   

  برآمدن جریان فرهنگی چپ در ایران

  دکتر رضا بیگدلو

  13:30_13:50

   

  نگاهی به اقدامات ارتش سفید یا ضد انقلاب روس

  دکتر حسین زرینی

  14_14:20

   

  انقلاب اکتبر و چرخش راهبردی در مناسبات فکری ایرانیان و قفقاز

  دکتر جواد مرشدلو

  14:30_14:50

  پذیرایی

   

   

     خبر
  شماره مطلب: 4678
  دفعات دیده شده: 319 | آخرین مشاهده: 8 ساعت پیش