فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
همایش جلوه های حسینی در تاریخ و فرهنگ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود چاپ RSS
 • همایش جلوه های حسینی در تاریخ و فرهنگ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود همایش جلوه های حسینی در تاریخ و فرهنگ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود
  یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 16:09

  مهلت ارسال چکیده: 15 ابان ماه
  مهلت ارسال اصل مقالات:25 آبان ماه
  زمان برگزاری: 25 آبان ماه از ساعت 9 الی 17  همایش ها
  شماره مطلب: 4676
  دفعات دیده شده: 377 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش