فراخوانی ...
 »  

صدور حکم تاسیس شعبه انجمن ایرانی تاریخ در استان البرز


انجمن ایرانی تاریخ
همکار ارجمند سرکار خانم دکتر نیره دلیر عضو محترم هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ درگذشت خواهر گرامیتان باعث تاثر بسیار همکاران و دوستان شما در انجمن ایرانی تاریخ شد. از دست دادن عزیزی دردناک و جانکاه است و تنها یاد خداوند و امید به رحمت بی پایان اوست که موجب تسلای بازماندگان می شود. آرزومندیم آمرزش ابدی نثار آن مرحومه و صبر و تحمل ارزانی خاندادن محترم گردد. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • همکار ارجمند سرکار خانم دکتر نیره دلیر
  عضو محترم هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  درگذشت خواهر گرامیتان باعث تاثر بسیار همکاران و دوستان شما در انجمن ایرانی تاریخ شد. از دست دادن عزیزی دردناک و جانکاه است و تنها یاد خداوند و امید به رحمت بی پایان اوست که موجب تسلای بازماندگان می شود.
  آرزومندیم آمرزش ابدی نثار آن مرحومه و صبر و تحمل ارزانی خاندادن محترم گردد.
  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

  یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 10:47

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4674
  دفعات دیده شده: 170 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش