فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همکار ارجمند سرکار خانم دکتر نیره دلیر عضو محترم هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ درگذشت خواهر گرامیتان باعث تاثر بسیار همکاران و دوستان شما در انجمن ایرانی تاریخ شد. از دست دادن عزیزی دردناک و جانکاه است و تنها یاد خداوند و امید به رحمت بی پایان اوست که موجب تسلای بازماندگان می شود. آرزومندیم آمرزش ابدی نثار آن مرحومه و صبر و تحمل ارزانی خاندادن محترم گردد. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • همکار ارجمند سرکار خانم دکتر نیره دلیر
  عضو محترم هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  درگذشت خواهر گرامیتان باعث تاثر بسیار همکاران و دوستان شما در انجمن ایرانی تاریخ شد. از دست دادن عزیزی دردناک و جانکاه است و تنها یاد خداوند و امید به رحمت بی پایان اوست که موجب تسلای بازماندگان می شود.
  آرزومندیم آمرزش ابدی نثار آن مرحومه و صبر و تحمل ارزانی خاندادن محترم گردد.
  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

  یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 10:47

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4674
  دفعات دیده شده: 300 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش