فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته نسخه چاپی RSS
  • تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته
    چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 12:29

    انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند: سخنرانی علمی؛ با حضور دکتر سهیلا ترابی فارسانی (دانشیار دانشگاه، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ معاصر) موضوع سخنرانی: تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 96، ساعت 10 مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار دکتر رجائی

    سخنران: دکتر سهیلا ترابی فارسانی
    زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 1396 ساعت 10
    مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات، تالار دکتر رجائی    خبر
    شماره مطلب: 4670
    دفعات دیده شده: 227 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش