فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته نسخه چاپی RSS
 • تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته
  چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 12:29

  انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند: سخنرانی علمی؛ با حضور دکتر سهیلا ترابی فارسانی (دانشیار دانشگاه، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ معاصر) موضوع سخنرانی: تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 96، ساعت 10 مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار دکتر رجائی

  سخنران: دکتر سهیلا ترابی فارسانی
  زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 1396 ساعت 10
  مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات، تالار دکتر رجائی  خبر
  شماره مطلب: 4670
  دفعات دیده شده: 350 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش