فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته نسخه چاپی RSS
 • تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته
  چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 11:57

  انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند: سخنرانی علمی؛ با حضور دکتر سهیلا ترابی فارسانی (دانشیار دانشگاه، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ معاصر) موضوع سخنرانی: تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 96، ساعت 10 مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار دکتر رجائی


  انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند:
  سخنرانی علمی؛
  با حضور دکتر سهیلا ترابی فارسانی (دانشیار دانشگاه، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ معاصر)
  موضوع سخنرانی:
  تجار، مشروطیت و گذار از سنت به مدرنیته
  زمان: سه شنبه 16 آبان ماه 96، ساعت 10
  مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار دکتر رجائی  خبر
  شماره مطلب: 4669
  دفعات دیده شده: 27 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش