فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تقابل دوستی و دشمنی با کوروش نسخه چاپی RSS
 • تقابل دوستی و دشمنی با کوروش تقابل دوستی و دشمنی با کوروش
  دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 9:44

  مسئله علاقه و تمسک به افتخارات و شخصیت های باستانی و گذشته دوردست، نه موضوع جدیدی در ایران است و نه صرفا تجربه ای مختص کشور ما. با این همه به نظر می رسد که در دهه های اخیر، به خصوص در یک دهه اخیر، این موضوع ابعاد، دامنه و عمق اجتماعی، تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی جدیدی به خود گرفته و بخشی از کشمکش های مختلف روزمره موجود رسانه ای، در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است.

   این یادداشت کوتاه را سال گذشته به خواست مجله کرگدن نوشته و منتشر کردم که چندان دید و خوانده نشد. با بالاتر گرفته شدن ماجرای سال کوروش و تبعات آن، به نظرم آمد که بازنشر آن با کمی تغییر و ویرایش در سایت انجمن ایرانی تاریخ شاید کمکی به بهبود این وضع بکند.

  مسئله علاقه و تمسک به افتخارات و شخصیت های باستانی و گذشته دوردست، نه موضوع جدیدی در ایران است و نه صرفا تجربه ای مختص کشور ما. با این همه به نظر می رسد که در دهه های اخیر، به خصوص در یک دهه اخیر، این موضوع ابعاد، دامنه و عمق اجتماعی، تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی جدیدی به خود گرفته و بخشی از کشمکش های مختلف روزمره موجود رسانه ای، در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است.

  در چند سال اخیر، مسئله هفتم آبان و جشن سالگرد مجازی تولد کوروش، بنیان گذار سلسله هخامنشی و تجمع در کنار مقبره کوروش، به تدریج به یک کارزار سیاسی برای نشان دادن گذشته درخشان یا عرض اندام مخالفان وضع موجود تبدیل شده است. از طرفی هم به زعم عده ای دیگر، به یک چالش و خطر امنیتی بدل شده که عده ای برای تضعیف نظام و ارزش های دینی به راه انداخته ‍اند و هزاران نفر نیز دانسته یا نادانسته در این جریان درگیر شده اند که باید با آن مقابله شود و دست کم و حتی المقدور آن را کنترل و محدود کرد.

  در میان این معرکه، چیزی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، نظرهای عمیق و دقیق کارشناسانه از هر دو جهت یا جهت بی طرف، در مقابل اظهارنظرهای عوام یا حتی نخبگان غیرکارشناس در فضاهای مجازی و شبکه های اطلاع رسانی دیجیتالی است. چیزی که این روزها در صفحات مجازی له و علیه روز کوروش و گردهمایی پاسارگاد مشاهده می شود، جریانی نه چندان جدید، ولی نمونه ای دارای ابعادی متفاوت و دگرگون نسبت به دستکم دو سده باستان گرایی در میان ایرانیان است.

  علاقمندان طرح واقعی یا اغراق آمیز آموزه های باستان گرایانه و مطرح کردن نام و یاد کوروش دارای انگیزه ها و اهداف یکسانی نیستند. برای بسیاری از این افراد، کوروش هخامنشی، نماد حیثیت مورد قبول واقع شده جهانی تمدن و امپراتوری از دست رفته ایران است. برای عده ای دیگر نیز کوروش و جشن سالروز قراردادی تولد پادشاه هخامنشی، مجالی است برای ابراز نارضایتی و همراهی با جریان ها و شبکه های مخالف نظام در اعلام مخالفت با وضع موجود سیاسی و دینی.

  برای این دسته که بعضا فاقد بینش و دیدگاه عمیق و گسترده تاریخی هم هستند، ایران باستان، امپراتوری هخامنشی و عصر حکومت کوروش، دورانی بوده خالی از انتقاد، سراسر افتخار و بری از اشتباه و ظلم و نابرابری که باید تلاش کرد تا این دوران موعود را جانشین وضع موجود سراپا اشکال و انتقاد کرد. این دو روش در ادوار مختلف تاریخ ایران، دستکم در چند دوره مشخص نمود و بروز داشته است. مثلا میتوان به نمونه های مشابهی در سال های پس از جنگ های ایران و روس و عقد معاهده های گلستان و ترکمانچای، سالهای پس از معاهده پاریس و جدایی هرات از ایران، سال های پیرامون انقلاب مشروطه اشاره کرد که با دلایل مختلفی چنین جریانهایی مطرح می شدند.

  تقریبا از ابتدای دوران جدید پس از کودتای سوم اسفند 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در آذر 1304، به تدریج مسئله باستانگرایی و توجه به ایران باستان، جزو برنامههای سامان یافته و نهادینه شده دربار، دولت و دیگر ارکان مختلف حکومتی قرار گرفت.

  در سال های اخیر، جریانهای رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی منطقه ای و بین المللی نیز تلاش بسیاری برای سیاسی کردن این تحولات کرده اند. جالب این جاست که در شرایطی که بخشی از تبلیغات باستان گرایانه و کوروش ستایانه بهشدت ضدعربی است، برخی رسانه های ضدایرانی عربی و یا مورد حنایت اعراب نیز بی توجه به این جنبه، با شوق و ذوق ویژهای به تشویق این کنش ها و جشن ها می پردازند. در این میان البته اندیشمندان و محققان بسیاری نیز بوده و هستند که فارغ از جریان ها و سیاست گذاری های رسمی و حکومتی، به اهمیت علمی، تاریخی و تمدنی ادوار مختلف ایران باستان و حکومت های ایران باستان و شخص کوروش توجه داشته و طرح چنین ادوار تاریخی و موضوعات پژوهشی از سوی آنان، لزوما دارای انگیزه تبلیغی، دینی، سیاسی و فرهنگی نبوده است.

  از سوی دیگر، در اردوی مخالفان، برجسته سازی امپراتوری های ایران باستان و نقش کوروش هخامنشی نیز وحدت کاملی وجود ندارد. برای برخی از آنان، مسئله دین ستیزی برخی جریان های حامی و مبلغ طرح و برجسته سازی ارزش های باستان گرایانه مورد توجه است و جریان کوروش ستایی موجود را نمادی از تلاش برای دین زدایی و اسلام ستیزی می دانند. از نظر این عده، سرنخ همه تحقیقات ایران باستان و دوران هخامنشی و به خصوص شخص کوروش، در دست محققان یهودی و لابی حکومت اسرائیل و حامیان آنان است. این سوءظن تا جایی پیش رفته که در برخوردی اغراق آمیز و بعضا غیرعلمی همه تحقیقات مرتبط با ایران باستان به مستشرقان استعماری خارجی، به خصوص یهودیان و دل بستگان به سیاست های یهودی یا صهیونیستی نسبت داده شده و بدون توجه به سابقه بیش از سیصد ساله مطالعات ایران باستان، ادعا شده که اساسا این نوع تحقیقات، صرفا با انگیزه های سیاسی بوده و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شده است.

  در این میان جریانی نیز وجود دارد که البته جدید نیست، ولی به تدریج و به کندی در حال پیشرفت است. برای این عده، هیچ مغایرت جدی میان ارزش های از دست رفته ایران باستان و ارزش های واقعی کوروش با تلاش برای کمک به بهبود تدریجی و عمیق و مسالمت جویانه و مشفقانه وضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور وجود ندارد و حتی می توان ارزش های اصیل دینی اسلامی با آموزه های انسانی و بشردوستانه کوروش آشتی برقرار و پیوند ایجاد کرد. در سالیان گذشته نیز تلاش های متعددی برای چنین پیوندی وجود داشته است. برای نمونه میتوان به تحقیق ابوالکلام آزاد، نویسنده و سیاستمدار مسلمان و رییس جمهور سابق هند در انطباق شخصیت ناشناخته ذوالقرنین در قرآن کریم با کوروش هخامنشی اشاره کرد. پژوهشی که بعدها با همت محققانی چون، عبدالرحمان سیف آزاد، محمد ابراهیم باستانی پاریزی و سعید نفیسی به زبان فارسی در ایران نیز منتشر و منعکس شد.

  در شرایط کنونی به نظر می‎رسد که نه اقدام کسانی که میخواهند ایران باستان و کوروش هخامنشی را به ابزاری در جهت کارزار تبلیغاتی و سیاسی ضدحکومتی به کار بگیرند و نه اقدام کسانی که میخواهند بزرگداشت کوروش و ایران باستان را روشی ضدامنیتی قلمداد و با آن مقابله کنند به جایی نرسیده است. در این وضعیت اقدام هوشمندانه، شاید این باشد که دو طرف اصرار بر دشمنی ورزیدن طرف مقابل با خود نداشته و موضوعی که می تواند به همبستگی و وفاق ملی و ترمیم و بازسازی چهره وجهه ایران در جهان منجر شود را به یک رویارویی امنیتی و چالش مبدل نکنند. در این شرایط پیچیده، نه هیچ کدام از دو طرف دعوا، با طیف های مختلف آنان، زورشان به هم می رسد و نه اساسا امکان برتری هیچ یک از آنان، با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی کشور وجود دارد. در این وضعیت بن بست گونه، اگر این تقابل نهایتا به نوعی تفاهم تبدیل شود، یک بازی برد برد و مسالمت جویانه رقم خواهد خورد. در غیر این صورت، تنها برنده واقعی چنین تقابل غیرضروری، اتحاد بدخواهان منطقه ای و بین المللی سیاسی، تبلیغاتی و رسانه ای ضدایران و منافع ایران خواهد بود.

  مجید تفرشی  مقاله
  شماره مطلب: 4664
  دفعات دیده شده: 3169 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش