فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نگاهی از درون به تجربه حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نسخه چاپی RSS
 • نگاهی از درون به تجربه حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نگاهی از درون به تجربه حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
  یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 4:22

  حضور ایران در نمایشگاه فرانکفورت در سال جاری عبرت آمیز بود و پیش از همه تلنگری به رسانه ها است در درست دیدن و نوشتن و تحلیل یک رویداد فرهنگی.

   انجمن ایرانی تاریخ به نقل از مهر گزارش می دهد؛ برای نوشتن این چند خط شاید لازم بود که یک هفته تا ده روز صبر کنیم. باید هیجانات کمی فروکش می کرد و بستر و فضا برای بحث و نقد منطقی و با حوصله فراهم می شد. باید فضایی فراهم می شد تا رسانه ها بر مبنای دیده هایشان درباره نداشته ها و داشته های نشر ایران در خارج از ایران صحبت کنند نه بر مبنای نگاه و ایده آل های شخصی و دور از دسترس.

   در واقع سه دوره در حال گذار این نمایشگاه و نیز سه دوره در حال گذار غرفه ملی ایران را در سه سال گذشته رصد کرده ایم. مستند به همین تجربه همراهی و در واکنش به آنانی که ترجیح داده اند طی این مدت بیشتر از تصورات و تفسیرهایی شخصی و گاه مستند به یک قطعه عکس خود بگویند و آن را به ضمیمه آرزوهای بلند و دور از دسترسی که مختصاتش در باور نمی گنجد، منتشر کنند، نکاتی را مرور کرده ایم؛

   ایران؛ نمایشگاه شصت و نهم فرانکفورت و چند نکته اجرایی

  به گواهی اخبار و آمار برنامه ریزی برای این نمایشگاه از ابتدای تیرماه رنگ و بوی عملی به خود گرفت. عملی به این معنی که تا پیش از آن جلسات و برنامه ریزی ها برای این حضور در فاز اجرایی انجام می شد و کار عملیاتی برای اجرای آن از این تاریخ شروع شد. فراخوانی منتشر شد که ناشران و موسساتی که می توانند و متمایل هستند در این رویداد به صورتی که می دانیم یعنی با توجه به نوع حمایتی که از سوی دولت میسر شده شرکت کنند و برای این منظور بستری که همان غرفه ملی بوده است نیز برای آنها فراهم شد.

  برنامه ریزی برای استندها، میزها و مراودات داخل هر غرفه با ناشران بوده است و جالب اینکه بسیاری از آنها پیش از حضور فهرست بلندبالایی از آنچه خواهند کرد ارائه کرده اند. اما در عمل گاه هیچ و گاه بسیار عالی ظاهر شده اند. اگر ناشری با صرف هزینه چندین میلیونی در این عرصه حاضر می شود اما نه بروشوری دارد و نه کاتالوگی و نه حتی کارتکسی برای معرفی کتاب هایش، اگر برنامه ای برای فروش رایت و یا خریدش ندارد و تنها برای بودن در این عرصه اعلام می کند که چنین می کنم و چنان؛ در وهله نخست به خودش خسران زده و در وهله بعد اعتمادی را از خودش و صنفش سلب کرده که بودجه دولتی را در نهایت به سمت هزینه کردی برای غیر از ناشران به منظور حضور در نمایشگاه های سال های بعد راهسپار می کند.

  اگر ناشری برنامه ای داشته و یا آژانسی توانسته از امکان دولتی فراهم شده برای حضورش در این رویداد برای مراوده بهره ببرد هم اعتبارش به خود و صنفش بر می گردد و نه دولت.

  خلاصه اینکه برنده یا بازنده کیفیت حضور در فرانکفورت و امثالهم، نشر ایران و بدنه خصوصی آن است نه دولت. موسسه نمایشگاه های فرهنگی به حکم برنامه ریزی و قانون بسترساز این حضور بوده است. غرفه ای تدارک دیده و امکاناتی فراهم کرده تا نشر ایران در فضایی امن و توام با آرامش به فعالیت بپردازد. حال اینکه چقدر این موسسه بخواهد در ادامه از حضور ناشرانی که برنامه ای برای تجدید نظر در انتخاب ناشران به ویژه آنهایی که برنامه ای برای این دست از حضورها ندارند، داشته باشد، مطالبه ای است که باز هم رسانه ها کمتر به سراغ آن می روند و از آن سوال می کنند.

  اندوخته های ایرانی از فرانکفورت

  نمایشگاه امسال، تجربه موفقی برای آژانس های ادبی ایرانی بود. به روایت رسانه های حاضر در این نمایشگاه، تنها یک آژانس ادبی بیش از صد قرار کاری را به فرجام رساند و به نتیجه هایی مطلوب نیز رسید. ناشرانی هم بودند که با وجود اینکه نخستین سال حضورشان در این رویداد را مزه مزه می کردند توانستند در همین فضا دست به مبادله رایت داشته باشند.

  سوال این است که این حجم یعنی نمره قبولی؟ و جواب این است که نه. حتی شاید کمتر از نمره قبولی باید نامیدش. حرف اصلی اما این است که راه درست رفته شده و به قول دوستان قطار در ریل است. نکته این است نمایشگاهی در قامت نمایشگاه فرانکفورت اساسا بر همین پایه ساختار یافته است. به گواهی رسانه های ناشران بزرگی در این نمایشگاه به مبادله اقتصادی مشغول هستند که نه میز دارند و نه غرفه ای. یک نفر به نمایندگی از موسسه ای به فرانکفورت آمده بود برای رسیدگی به قرارهایش و این هم یعنی در ریل بودن. اساس ریل یعنی مسیری که به سمت مبادله حقیقی حق نشر و ترجمه کتاب راهنمایی مان کند و اینکه در آن با چه کیفیتی بروی مساله ثانوی است. اینکه رویش باشی یعنی امید هست که هرچند کند اما در مسیر حرکت می کنی.

  تشکل های نشر نیز در نمایشگاه امسال به دنبال دیدار و محکم تر کردن ارتباطات بین المللی خودشان بوند. به عنوان مثال به گواهی سرکار خانم رویا مکتبی انجمن نویسندگان کودک قرارهای بین المللی قابل اعتنا و ثمربخشی را با بسیاری از مقامات فرهنگی آلمانی و سوئیسی و  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان داشتند. یا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که میز همواره شلوغ پربار بودن دیدارهای صنفی این تشکل است. امسال برای نخستین بار ایران در بیزینس کلاب فرانکفورت نماینده داشت. نماینده ای که از سوی جامعه نشر ایران به مراودات حرفه ای می پرداخت. امسال تشکلی از نشر ایران توانست معتبرترین چهره های جهانی نشر را میهمان ایران و پای کار میز نشر ایران بیاورد. اینها اما متاسفانه در این روزها در رسانه ها و  توسط رسانه نگار ایرانی واکاوی نمی شود و بیشتر تمایل بر این است که برای یک عکس شرح بنویسند و تفسیر بسازد.

  نمایشگاه و دور راهی نشست های فرهنگی

  بسیار گفته شده که نمایشگاهای کتاب بین المللی و غرفه های ایران جرای نشست نیست و اگر هست چرا به زبان فارسی؟  

  بیایید از خود سوال کنیم که چرا چرا نباید دیدگان سراسر شوق و اشتیاق رئیس اتحادیه ناشران ایتالیا، رئیس نمایشگاه کتاب پاریس و بولونیا و... برای همکاری با ایران و نمایشگاه کتاب تهران را نشان دهیم؟ چرا نباید آنها در در قالب نشست یا هر اسمی که نامش را می گذاریم در غرفه ایران جمع کرد و حضورشان و حرف هایشان را به گوش رساند؟

   گفته شده که رئیس اتحادیه جهانی ناشران در غرفه ایران به ما توهین کرده است. شاید بله و شاید هم نه. درباره لفظ به کار رفته از سوی ایشان بهتر است میزبان و مترجمش یعنی انجمن ناشران دانشگاهی اظهارنظر کند اما درباره آنچه او درباره نشر ما می گوید باید رسانه تامل کند. جان کلام میشل کلمن این بود که از ایران دیگر انتظار ندارند که دل در گرو انتشار غیرقانونی کتاب ببندد.  چرا؟ چون رفته رفته ما را به عنوان بازیگر یا مبدا و مقصدی فعال در عرصه نشر جهان قبول کرده اند. لااقل ما را طوری می شناسند که احترامشان را برمی انگیزانیم. این اتفاق آیا جز در یک نشست رخ می داد؟ جز در یک نشست بود که می شد تلنگری به ناشرنماهای ایرانی زد که اعتبار جهانی ایران را زیر سوال می برند؟

  نشست های ایرانی و زبان های غیر ایرانی

  به گواهی خبرنگاران حاضر در این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشست های غرفه ایران در سال جاری چند بخش داشت. نخست نشست هایی که نیم و یا تمامی آنها با زبان انگلیسی برگزار شد و مخاطبان کمی هم داشت. یادمان باشد که مخاطبان این نشست ها با مخاطبان یک نشست در تهران متفاوت است. نشستهایی هم بودکه بدون اغراق تنها به زبان فارسی نوشته شد و تنها مخاطبش خود حاضران در غرفه بودند. در این زمینه باید بدون شک تجدید نظر کرد با این همه در غرفه کشورهایی مثل روسیه یا ترکیه و یا حتی کشورهای اروپای شرقی در جوار غرفه ایران نیز وضع بهتر از این نبود. حتی در نشست خبری نمایشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ رسانه نگار جهانی تنها و تنها به زبان آلمانی صحبت شد آن هم بدون مترجم!

  بر همین اساس می توان اذعان کرد که غرفه ای به استعداد غرفه ایران در این دست رویدادها جای برگزاری نشست هایی از این دست هست. وقتی قرار است استاد زبان شناسی دانشگاه هایدلبرگ پنلی درباره ترجمه ارائه کند که نیمی از مخاطبانش غیر ایرانی هستند و تنها به اعتبار ترجمه کتابش در ایران حاضر به حضور در غرفه ایران شده است، چه جایی بهتر از غرفه ایران برای این رویداد؟ پس به نظر می رسد سوال اصلی سامان برنامه ریزی این نشستها است که درباره آن هم حرف و حدیث زیاد است و قصه پر آب و چشمی دارد.

  برنامه های جنبی؛ از اصرار تا انکار

  درباره برنامه های جنبی با توجه به نظر بسیاری از فعالان فرهنگی و ناشران حاضر در نمایشگاه های خارجی، می توان به این باور رسید که جای فعالیت فرهنگی غیرمرتبط با نشر در این دست نمایشگاه نیست. به عبارت دیگر فرهنگ ایران در این نمایشگاه تنها به شیوه مکتوب قابل عرضه است نه در قالب نمایش و موسیقی و... و البته گفته شده که مدیران برگزار کننده غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت نیز چنین می اندیشند و صد البته می دانیم که همه چیز قرار نیست بر پایه تصمیم مدیران و خواست حاضران در این رویدادها باشد. برخی از اتفاقات جنبی در غرفه ایران در سال جاری نیز گویا چنین بوده است.

  ارزیابی شتابزده

  حرف آخر اینکه حضور ایران در نمایشگاه فرانکفورت در سال جاری عبرت آمیز بود. دیده شد که چگونه حاصل تلاش های چند ساله بخش خصوصی نشر و تشکل های نشر ایران ثمر داده و چطور می شود با برنامه ریزی حتی جلوی رئیس مغرور این نمایشگاه با افتخار آثاری را عرضه کرد که از زبان آلمان و با رعایت حقوق مولف و ناشر به فارسی ترجمه شده است و در کنار آن می شد عبرت آموز دید که ناشران و تشکل ها و آژانس هایی که تنها از کار فرهنگی حرافی را به یاد گرفته اند چگونه در این رویدادها یک توریست فرهنگی خوب برای ایران بودند! می شد عبرت گرفت که آیا هر برگزیده جوایز ادبی ملی را باید روانه یک رویداد جهانی کرد و اگر می فرستیم برای حضور و معرفی او و آثارش برنامه درستی داریم و یا اینکه باید برای این حضور فکر دیگری هم کرد. شکی نیست که بسیاری از نویسندگان صاحب نام ایرانی هنوز از حضور در این عرصه محروم مانده اند اما مهمتر از این مساله اندیشیدن به چیستی و چرایی و چگونگی این حضور است.

  شاید مجموعه این حرف ها و برخی از آنچه باید گفته می شد و به اقتضا ماند برای وقتی دارد پیش از همه تلنگری به خودمان است در درست دیدن و نوشتن و تحلیل از یک رویداد فرهنگی و در ادامه تلنگری به همه آنها که سودای قدم برداشتن نشر ایران در خارج از مرزها را دارند.  خبر
  شماره مطلب: 4659
  دفعات دیده شده: 514 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش