فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
بیشتر دانشجویان در علوم انسانی و فنی تحصیلی می کنند نسخه چاپی RSS
 • بیشتر دانشجویان در علوم انسانی و فنی تحصیلی می کنند
  یکشنبه 30 مهر 1396 ساعت 15:46

  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آمار دانشجویان این موسسات را به تفکیک گروه تحصیلی در سال ۹۵-۹۶ ارائه کرد.

  انجمن ایرانی تاریخ به نقل از مهر گزارش می دهد؛ گروه پژوهش های آماری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وضعیت دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را مورد بررسی قرار داد.

  طبق این بررسی ها چهارمیلیون و ۸۳ هزار و ۱۲ نفر در رشته های علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامداری و هنر مشغول به تحصیل هستند.

  در رشته علوم انسانی یک میلیون و ۹۱۱ هزارو ۹۹۹ نفر، علوم پایه ۲۴۱ هزارو ۳۳ نفر، علوم پزشکی ۲۶۰ هزارو ۹۶۸ نفر، فنی و مهندسی یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۷۴۶ نفر، کشاورزی و دامداری ۱۶۰ هزارو ۳۰۷ نفر و در گروه هنر ۳۳۱ هزار و ۹۵۹ نفر  تحصیل می کنند.

  خبر
  شماره مطلب: 4651
  دفعات دیده شده: 397 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش