فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
بازدید از نمایشگاه «جلوه های تاریخ ایران در آینه اسناد آرشیو ملی» حسن ختام دهمین دوره مجمع انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • بازدید از نمایشگاه «جلوه های تاریخ ایران در آینه اسناد آرشیو ملی»
  حسن ختام دهمین دوره مجمع انجمن ایرانی تاریخ

  شنبه 29 مهر 1396 ساعت 16:38

  روز 27 مهر ماه 1396همزمان مجمع سالیانه انجمن ایرانی تاریخ، در میان اسناد تاریخی که از دوره صفویه تا دوره معاصر را در بر می گرفت برگزار شد. بازدید اعضای انجمن از نمایشگاه «جلوه های تاریخ ایران در آینه اسناد آرشیو ملی» حسن ختام دهمین دوره مجمع انجمن ایرانی تاریخ بود.

  روز 27 مهر ماه 1396همزمان مجمع سالیانه انجمن ایرانی تاریخ،  در میان اسناد تاریخی که از دوره صفویه تا دوره معاصر را در بر می گرفت برگزار شد. بازدید اعضای انجمن از  نمایشگاه «جلوه های تاریخ ایران در آینه اسناد آرشیو ملی» حسن ختام دهمین دوره مجمع انجمن ایرانی تاریخ بود.  خبر
  شماره مطلب: 4644
  دفعات دیده شده: 416 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش