فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
دعوت نامه و وکالتنامه مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • دعوت نامه و وکالتنامه مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ دعوت نامه و وکالتنامه مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 1:28

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ به این وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ایرانی تاریخ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز پنج شنبه مورخ 27/07/1396 از ساعت 12-9 در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان آرشیو ملی، سالن اجتماعات طبقه همکف تشکیل می شود؛ شرکت فرمائید. دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرس، ارائه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال 1395، تعیین حق عضویت. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ...

  دعوت نامه و وکالتنامه مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ
  به این وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ایرانی تاریخ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز پنج شنبه مورخ 27/07/1396 از ساعت 12-9 در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان آرشیو ملی، سالن اجتماعات طبقه همکف تشکیل می شود؛ شرکت فرمائید.

  دستور جلسه:
  ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرس، ارائه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال 1395، تعیین حق عضویت.
  نکته: اعضای محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، لطفا فرم دعوتنامه و وکالتنامه زیر را دانلود و پس از تکمیل آن به آدرس زیر ارسال فرمائید:
   info@ishistory.ir



  خبر
  شماره مطلب: 4629
  دفعات دیده شده: 344 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش


docx   دعوتنامه و وکالتنامه مجمع سالیانه انجمن ایرانی تاریخ | حجم فایل: 14.07 KB