فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
پیام تسلیت کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ؛ خطاب به خانم هدایتی همسر مرحوم دکتر جعفری مذهب نسخه چاپی RSS
 • پیام تسلیت کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ؛ خطاب به خانم هدایتی همسر مرحوم دکتر جعفری مذهب پیام تسلیت کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ؛ خطاب به خانم هدایتی همسر مرحوم دکتر جعفری مذهب
  چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 6:26

  به نام خدا مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد در میان ما آموزگاران تاریخ ، روانشاد دکتر محسن جعفری مذهب گنج زری بود که سخن و قلمش بر خرد و دانش تاریخی ما می افزود . دریغا و دردا که از میان ما رفت و از آموزگاری و آموزه های وی محروم شدیم . دغدغه ی وی تاریخ و آموزش آن بود . دغدغه ای که حلقه اتصال او و دبیران تاریخ شد . یافته ها و دانسته های خو د را با رویی گشاده در اختیارمان نهاد . نقش او درتدوین کتاب " تاریخ شناسی " دبیرستان و آموزش روشمند ، منتقدانه و پرسشگرانه تاریخ و تدریس کلاس های ضمن خدمت شور و امیدی برانگیخت . حمایت ، هدایت و میزبانی استاد در برگزاری " دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس " مایه سرافرازی کارگروه گردید . اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ ، خواهان رحمت واسعه الهی برای روح بزرگ ایشان است و درگذشت وی را به سرکار خانم هدایتی و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویند. همراه با جامعه ی تاریخدانان در فقدان ایران شناس برجسته و فرهیخته به سوگ می نشینیم

  به نام خدا

              مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

      در میان ما آموزگاران تاریخ ، روانشاد دکتر محسن جعفری مذهب گنج زری بود که سخن و قلمش بر خرد و دانش تاریخی ما می افزود . دریغا و دردا که از میان ما رفت و از آموزگاری و آموزه های وی محروم شدیم . دغدغه ی وی تاریخ و آموزش آن بود . دغدغه ای که حلقه اتصال او و دبیران تاریخ شد . یافته ها و دانسته های خو د را با رویی گشاده در اختیارمان نهاد . نقش او درتدوین کتاب " تاریخ شناسی " دبیرستان و آموزش روشمند ، منتقدانه و پرسشگرانه تاریخ و تدریس کلاس های ضمن خدمت شور و امیدی برانگیخت . حمایت ، هدایت و میزبانی استاد در برگزاری " دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس " مایه سرافرازی کارگروه گردید . اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ ، خواهان رحمت واسعه الهی برای روح بزرگ ایشان است و درگذشت   وی را به  سرکار خانم هدایتی و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویند.   همراه با جامعه ی تاریخدانان در فقدان ایران شناس برجسته و فرهیخته  به سوگ می نشینیم.

                                                    کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ  خبر
  شماره مطلب: 4626
  دفعات دیده شده: 238 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش