فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ
  شنبه 15 مهر 1396 ساعت 11:56

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ به شماره ثبت 23747 شناسه ملی 10103899190 به این وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ایرانی تاریخ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز پنج شنبه مورخ 27/07/1396 از ساعت 12-9 در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان آرشیو ملی، سالن اجتماعات طبقه همکف تشکیل می شود؛ شرکت فرمائید. دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرس، ارائه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال 1395، تعیین حق عضویت. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی تاریخ

  به شماره ثبت 23747

  شناسه ملی 10103899190

  به این وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ایرانی تاریخ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز پنج شنبه مورخ 27/07/1396 از ساعت 12-9 در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان آرشیو ملی، سالن اجتماعات طبقه همکف تشکیل می شود؛ شرکت فرمائید.

  دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرس، ارائه گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال 1395، تعیین حق عضویت.

  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  خبر
  شماره مطلب: 4617
  دفعات دیده شده: 273 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش