فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)

  چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 0:05

  چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) محورهای همایش: الف) تاریخ آموزش در ایران 1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران 2- بررسی مدارس نوین آموزشی 3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی 4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری ب) آموزش تاریخ در مدارس 1- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه 2- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان 3- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس 4- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ در آموزش موثر تاریخ در مدارس

  چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس
  (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)
  محورهای همایش:
  الف) تاریخ آموزش در ایران
  1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران
  2- بررسی مدارس نوین آموزشی
  3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی
  4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری

  ب) آموزش تاریخ در مدارس
  1- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه
  2- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان
  3- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس
  4- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ در آموزش موثر تاریخ در مدارس


  ج) معلم و آموزش تاریخ
  1- بررسی نقش تحقیق و پژوهش معلمان در آموزش تاریخ در مدارس
  2- تجربه معلمان تاریخ در فرایند تدریس تاریخ و ایجاد نوآوری در آموزش تاریخ
  3- تجربیات معلمان تاریخ در ایجاد روحیه ی تحقیق و پژوهش در تاریخ نزد دانش آموزان

  محور ویژه:
  د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ
  1- چگونگی بهره گیری از تاریخ محلی در آموزش تاریخ در مدارس
  2- چگونگی بهره گیری از یادمان های تاریخی و میراثی استان کرمان در آموزش تاریخ در مدارس
  3- نقش اسناد و منابع آرشیوی در آموزش تاریخ و بررسی راهکارهایی جهت آشنایی معلمان تاریخ کرمان با اسناد و منابع آرشیوی

  زمان برگزاری همایش 5 بهمن ماه ، دریافت چکیده ها 30 مهرماه و دریافت اصل مقالات،15 آذرماه 96، تعیین شد.

  نشانی پست الکترونیکی همایش یعنی آدرسی که مقالات به آن فرستاده می شود را خدمت شما دوستان ارجمند ارائه می نمایم:
  hamayeshuk@gmail.com

  همایش ها
  شماره مطلب: 4613
  دفعات دیده شده: 858 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش