فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند: نسبت علم کلام و علم تاریخ در عاشورا شناسی نسخه چاپی RSS
 • گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند:
نسبت علم کلام و علم تاریخ در عاشورا شناسی گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند:
  نسبت علم کلام و علم تاریخ در عاشورا شناسی

  دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت 16:43

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی در راستای سلسله نشست های تاریخ و مطالعات بینا رشته ای برگزار می کند: نشست اول: نسبت علم کلام و علم تاریخ در عاشورا شناسی سخنران: دکتر حسن حضرتی زمان: چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 ساعت 14 تا 16 مکان: بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی در راستای سلسله نشست های تاریخ و مطالعات بینا رشته ای برگزار می کند:
  نشست اول: نسبت علم کلام و علم تاریخ در عاشورا شناسی
  سخنران:
  دکتر حسن حضرتی
  زمان:
  چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 ساعت 14 تا 16
  مکان:
   بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه
  نشست ها
  شماره مطلب: 4602
  دفعات دیده شده: 305 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش