فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران نسخه چاپی RSS
 • انتشار کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران انتشار کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران
  شنبه 1 مهر 1396 ساعت 11:55

  جستار حاضر بر پایه رویکردی کاملاً دیگرگون و بر اساس روش خودمردم نگاری؛ تلاشی برای پر کردن خلأ روش شناختی و غنابخشیدن به تحلیل ها و نقدهای نظام آموزشی در کشور است

  علوم انسانی و اجتماعی در ایران

  نویسنده: نعمت الله فاضلی

  پرداختن به مقولة علوم انسانی و اجتماعی در ایران نیازمند دقت نظری خاص و به کارگیری روشی متفاوت از تحلیل های صوری و متکی بر آمارهای رسمی است. آنچه جستار حاضر بر پایه رویکردی کاملاً دیگرگون و بر اساس روش خودمردم نگاری بیان کرده است تلاشی برای پر کردن خلأ روش شناختی و غنابخشیدن به تحلیل ها و نقدهای نظام آموزشی در کشور است.


  ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  تعداد صفحه: ۳۶۴ صفحه

  قیمت: ۱۸ هزار تومان  خبر
  شماره مطلب: 4586
  دفعات دیده شده: 314 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش