فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند: عوامل مؤثر بر طراحی مسأله در مطالعات تاریخی چاپ RSS
 • گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند:
عوامل مؤثر بر طراحی مسأله در مطالعات تاریخی گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند:
  عوامل مؤثر بر طراحی مسأله در مطالعات تاریخی

  چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 9:41

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی در ادامه سسلسله نشت های مساله یابی در پژوهش های تاریخی برگزار می کند: عوامل مؤثر بر طراحی مسأله در مطالعات تاریخی با سخنرانی دکتر عبدالرحمن حسنی فر زمان:چهارشنبه 22 شهریور 1396 مکان: آدرس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)- سالن اندیشه

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی در ادامه سسلسله نشت های مساله یابی در پژوهش های تاریخی برگزار می کند:
  عوامل مؤثر بر طراحی مسأله در مطالعات تاریخی

  با سخنرانی دکتر عبدالرحمن  حسنی فر

  زمان:چهارشنبه 22 شهریور 1396
  مکان: آدرس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند
   (۶۴غربی)- سالن اندیشه  نشست ها
  شماره مطلب: 4565
  دفعات دیده شده: 255 | آخرین مشاهده: 15 ساعت پیش