فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا» برگزار می کند: «فرهنگ نویسی و ویرایش» نسخه چاپی RSS
 • انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا» برگزار می کند: «فرهنگ نویسی و ویرایش» انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا» برگزار می کند: «فرهنگ نویسی و ویرایش»
  دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 11:08

  انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا» برگزار می کند: «فرهنگ نویسی و ویرایش» سخنرانان: حسن هاشمی میناباد سعید لیان فرهاد قربان زاده بهروز صفرزاده با حضور: استاد حسن انوری چهارشنبه 22 شهریور 16:30 تا 19 خیابان ولیعصر- بالاتر از ایستگاه پسیان- موسسه لغت نامه دهخدا (ورود برای همه آزاد و رایگان است)

  انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا» برگزار می کند:
  «فرهنگ نویسی و ویرایش»
  سخنرانان:
  حسن هاشمی میناباد
  سعید لیان
  فرهاد قربان زاده
  بهروز صفرزاده
  با حضور:
  استاد حسن انوری
  چهارشنبه 22 شهریور
  16:30 تا 19
  خیابان ولیعصر- بالاتر از ایستگاه پسیان- موسسه لغت نامه دهخدا
  (ورود برای همه آزاد و رایگان است)
  نشست ها
  شماره مطلب: 4562
  دفعات دیده شده: 298 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش