فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران نسخه چاپی RSS
 • همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران
  دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 11:02

  انجمن زنان پژوهشگر تاریخ برگزار می کند: همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران (زن در تاریخ محلی 2)

  انجمن زنان پژوهشگر تاریخ برگزار می کند:
  همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران (زن در تاریخ محلی 2)  همایش ها
  شماره مطلب: 4561
  دفعات دیده شده: 864 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش