فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
خوانش فرهنگی از متن؛ شرط لازم در تحلیل متون تاریخنگارانه چاپ RSS
 • خوانش فرهنگی از متن؛ شرط لازم در تحلیل متون تاریخنگارانه خوانش فرهنگی از متن؛ شرط لازم در تحلیل متون تاریخنگارانه
  یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 15:42

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند: خوانش فرهنگی از متن؛ شرط لازم در تحلیل متون تاریخنگارانه سخنرانان محمدامیر احمدزاده یحیی فوزی حسن حضرتی علیرضا ملایی توانی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:
  خوانش فرهنگی از متن؛ شرط لازم در تحلیل متون تاریخنگارانه

  سخنرانان
  محمدامیر احمدزاده
  یحیی فوزی
  حسن حضرتی
  علیرضا ملایی توانی

  زمان: دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 10-12

  آدرس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند
   (۶۴غربی)- سالن اندیشه

  نشست ها
  شماره مطلب: 4558
  دفعات دیده شده: 223 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش