فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش و نمایشگاه «اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران و بلغارستان» نسخه چاپی RSS
 • همایش و نمایشگاه «اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران و بلغارستان» همایش و نمایشگاه «اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران و بلغارستان»
  یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 13:01

  همایش و نمایشگاه «اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران و بلغارستان» با سخنرانی اساتید دانشگاه و مقامات وزارت امور خارجه دو کشور 26 شهریور 96 در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزات امور خارجه، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی برگزار می گردد.

  همایش و نمایشگاه «اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران و بلغارستان» با سخنرانی اساتید دانشگاه و مقامات وزارت امور خارجه دو کشور 26 شهریور 96 در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزات امور خارجه، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی برگزار می گردد.  همایش ها
  شماره مطلب: 4557
  دفعات دیده شده: 446 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش