فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله نخستین کنفرانس «تاریخ روابط خارجی ایران» نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مقاله نخستین کنفرانس «تاریخ روابط خارجی ایران»
  یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 12:47

  کنفرانس «تاریخ روابط خارجی ایران» در محورهای روابط خارجی ایران از تشکیل نخستین حکومت ایرانی تا تاسیس حکومت صفوی، روابط خارجی ایران در عصر صفوی، افشار و زند و روابط خارجی ایران در دوران جدید نیمه دوم آذر 96 در تهران برگزار می گردد . مهلت ارسال چکیده مقالات تا 31 شهریور 96 می باشد و مهلت ارسال مقالات تا 10 آذر 96 است.

  کنفرانس «تاریخ روابط خارجی ایران» در محورهای روابط خارجی ایران از تشکیل نخستین حکومت ایرانی تا تاسیس حکومت صفوی، روابط خارجی ایران در عصر صفوی، افشار و زند و روابط خارجی ایران در دوران جدید نیمه دوم آذر 96 در تهران برگزار می گردد . مهلت ارسال چکیده مقالات تا 31 شهریور 96 می باشد و مهلت ارسال مقالات تا 10 آذر 96 است.  خبر
  شماره مطلب: 4556
  دفعات دیده شده: 648 | آخرین مشاهده: 12 ساعت پیش