فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی دهه های 40 و 50 عصر پهلوی دوم چاپ RSS
 • نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی دهه های 40 و 50 عصر پهلوی دوم نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی دهه های 40 و 50 عصر پهلوی دوم
  یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 12:27

  پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی دهه های 40 و 50 عصر پهلوی دوم را برگزار می کند. سخنرانان دکتر سید کاظم اکرمی دکتر احمد صافی دکتر اقبال قاسمی پویا

  پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می کند:
  نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی نظام آموزشی دهه های 40 و 50 عصر پهلوی دوم

  سخنرانان
  دکتر سید کاظم اکرمی
  دکتر احمد صافی
  دکتر اقبال قاسمی پویا

  زمان: دوشنبه 20 شهریور 1396
  ساعت 9:30
  مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طبقه 7، سالن پرهام  نشست ها
  شماره مطلب: 4555
  دفعات دیده شده: 269 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش