فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نقد تخصصی کتاب «پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی» نسخه چاپی RSS
 • نقد تخصصی کتاب «پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی» نقد تخصصی کتاب «پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی»
  دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 16:28

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی برگزار می کند: ناقدان شهرام یوسفی فر احمد ابوحمزه سعید نجار باحضور مترجم کتاب: یزدان فرخی یکشنبه 2 مهرماه 1396 ساعت 14 الی 16

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی برگزار می کند:

  نقد تخصصی کتاب «پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی»

  ناقدان:
  شهرام یوسفی فر
  احمد ابوحمزه
  سعید نجار
  باحضور مترجم کتاب: یزدان فرخی

  زمان: یکشنبه 2 مهرماه 1396 ساعت 14 الی 16
  مکان: بزرگراه کردستان، خ دکترآئینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سالن اندیشه

  حضور برای عموم آزاد است.  نشست ها
  شماره مطلب: 4544
  دفعات دیده شده: 256 | آخرین مشاهده: 8 ساعت پیش