فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند
  چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 11:25

  سلسله نشست های «مسأله ایران» نشست اول: «مسأله ایران از منظر اندیشمندان و سیاستمداران» سخنرانان: علیرضا ملائی توانی عبدالرحمن حسنی فر نیره دلیر زمان: سه شنبه 14 شهریورماه1396 ساعت 16-18 مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طبقه 7، سالن پرهام مشارکت کنندگان: پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

  سلسله نشست های «مسأله ایران»
  نشست اول: «مسأله ایران از منظر اندیشمندان و سیاستمداران»
  سخنرانان:
  علیرضا ملائی توانی
  عبدالرحمن حسنی فر
  نیره دلیر

  زمان: سه شنبه 14 شهریورماه1396 ساعت 16-18
  مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طبقه 7، سالن پرهام

  مشارکت کنندگان: پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  حضور برای عموم آزاد است.  نشست ها
  شماره مطلب: 4531
  دفعات دیده شده: 264 | آخرین مشاهده: 20 ساعت پیش