فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند
  چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 11:20

  چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران) محورها ی کنگره: - بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ - تاریخ و جامعه - اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ - آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ - تاریخ، دنیای مجازی و رسانه زمانهای مهم: مهلت ارسال چکیده: 10 مهرماه 1396 اعلام نتیجه بررسی چکیده ها:25 مهرماه 1396 مهلت ارسال اصل مقالات: 20 آبان ماه 1396 زمان برگزاری کنگره: 1 و 2 آذرماه 1396

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

  چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران
  (آینده رشته تاریخ در ایران)

  محورها ی کنگره:
  - بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ
  - تاریخ و جامعه
  - اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ
  - آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ
  - تاریخ، دنیای مجازی و رسانه

  زمانهای مهم:
  مهلت ارسال چکیده: 10 مهرماه 1396
  اعلام نتیجه بررسی چکیده ها:25 مهرماه 1396
  مهلت ارسال اصل مقالات: 20 آبان ماه 1396
  زمان برگزاری کنگره: 1 و 2 آذرماه 1396

  مکان برگزاری کنگره: دانشگاه فردوسی مشهد

  ایمیل کنگره:4thcongress.ishis@gmail.com

  :hash:  همایش ها
  شماره مطلب: 4530
  دفعات دیده شده: 2760 | آخرین مشاهده: 8 ساعت پیش