فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ محلی ایران با تأکید بر محلی نگاری طبس نسخه چاپی RSS
 • تاریخ محلی ایران با تأکید بر محلی نگاری طبس تاریخ محلی ایران با تأکید بر محلی نگاری طبس
  یکشنبه 5 شهریور 1396 ساعت 10:24

  انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی با همکاری نهادها و مؤسساتی همچون سازمان میراث فرهنگی، شهرداری طبس و فرمانداری طبس، دانشگاه مشهد، انجمن ایرانی تاریخ، نهاد کتابخانه های عموی کشور و ... در نظر دارد همایشی با عنوان" " در اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمایند.

  انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی با همکاری نهادها و مؤسساتی همچون سازمان میراث فرهنگی، شهرداری طبس و فرمانداری طبس، دانشگاه مشهد، انجمن ایرانی تاریخ، نهاد کتابخانه های عموی کشور و ... در نظر دارد همایشی با عنوان" " در اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمایند.
  انجمن پارسه دوستداران میراث فرهنگی با همکاری نهادها و مؤسساتی همچون سازمان میراث فرهنگی، شهرداری طبس و فرمانداری طبس، دانشگاه مشهد، انجمن ایرانی تاریخ، نهاد کتابخانه های عموی کشور و ... در نظر دارد همایشی با عنوان" تاریخ محلی ایران با تأکید بر محلی نگاری طبس" در اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمایند. علاقمندان به حضور و شرکت در این همایش تا 16 آذر 1396 مقالات خویش را به دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.
  محورها و موضوعات همایش:
  طبس در ادار تاریخی باستان و اسلامی.
  نقش طبس در ورود اسلام به خراسان.
  تاریخ شیع در طبس.
  طبس در دوره بنی شیبان.
  معماری طبس.
  آیین های مذهبی در طبس.
  امامزادگان و بقاع متبرکه طبس.
  مشاهیر طبس.
  آداب و رسوم در طبس.  همایش ها
  شماره مطلب: 4525
  دفعات دیده شده: 362 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش