فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نشست «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ» نسخه چاپی RSS
 • نشست «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ» نشست «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ»
  شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 16:09

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی نشستی با عنوان «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ» را با سخنرانی علیرضا ملایی توانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند.

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی، نشستی با عنوان «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ» را برگزار می کند.

  انجمن ایرانی تاریخ به نقل از مهر گزارش می دهد؛ گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی نشستی با عنوان «کودتای ۲۸ مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ» را با سخنرانی علیرضا ملایی توانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند.

  این نشست یکشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در  بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.  نشست ها
  شماره مطلب: 4500
  دفعات دیده شده: 225 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش