فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» را برگزار می کند نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» را برگزار می کند انجمن ایرانی تاریخ چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» را برگزار می کند
  شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 10:29

  انجمن ایرانی تاریخ چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» را با محوریت «تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان» برگزار می کند. محورهای همایش عبارتند از: الف) تاریخ آموزش در کرمان؛ ب) آموزش تاریخ در مدارس؛ ج) معلم و آموزش تاریخ؛ د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ

   

  انجمن ایرانی تاریخ چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» را با محوریت «تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان» برگزار می کند. محورهای همایش عبارتند از: الف) تاریخ آموزش در کرمان؛ ب) آموزش تاریخ در مدارس؛ ج) معلم و آموزش تاریخ؛ د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ


  محورهای همایش:

  الف) تاریخ آموزش در کرمان

  1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در کرمان

  2- بررسی مدارس نوین آموزشی در کرمان

  3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی

  4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش کرمان و مدارس میسیونری

   

  ب) آموزش تاریخ در مدارس

  1- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ کرمان در آموزش موثر تاریخ در مدارس

  2- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه

  3- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان

  4- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس

   

  ج) معلم و آموزش تاریخ

  1- بررسی نقش تحقیق و پژوهش معلمان در آموزش تاریخ در مدارس

  2- تجربه معلمان تاریخ کرمان در فرایند تدریس تاریخ و ایجاد نوآوری در آموزش تاریخ

  3- تجربیات معلمان تاریخ کرمان در ایجاد روحیه ی تحقیق و پژوهش در تاریخ نزد دانش آموزان

   

  د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ

  1- چگونگی بهره گیری از تاریخ محلی در آموزش تاریخ در مدارس

  2- چگونگی بهره گیری از یادمان های تاریخی و میراثی استان کرمان در آموزش تاریخ در مدارس

  3- نقش اسناد و منابع آرشیوی در آموزش تاریخ و بررسی راهکارهایی جهت آشنایی معلمان تاریخ کرمان با اسناد و منابع آرشیوی

   

  اطلاعات تکمیلی همایش متعاقبا اعلام می گردد.

  www.ishistory.ir

  با تشکر- دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ  همایش ها
  شماره مطلب: 4497
  دفعات دیده شده: 471 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش