فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مرا اذن نیست و میباید در اینجا شهید شوم نسخه چاپی RSS
 • مرا اذن نیست و میباید در اینجا شهید شوم مرا اذن نیست و میباید در اینجا شهید شوم
  دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 10:37

  آرامگاه منسوب به شیخ نجم الدین کبری واقع در روستای زیرآب از توابع بخش جوین استان خراسان شمالی واقع شده است.


  به گزارش انجمن ایرانی تاریخ؛ اتوبوس که وارد کوچه های زیرآب میشود از همان ابتدا میفهمی که اینجا بانام شیخ نجم الدین کبری گره خورده است تا آخرین کوچه روستا نام این عارف بزرگ بر تابلوی ورودی کوچه ها حک شده وتنها شماره آنها باهم متفاوت است در ذهنم نوشته های منابع عصر مغول مثل تاریخ ابن اثیر. جهانگشای جوینی وتاریخ وصاف را که بارها خوانده ام مرور میکنم تا آن بخش مربوط به رویارویی ومبارزه شیخ نجم الدین کبری با سپاه مغول که به شهادتش منجر شد را باز خوانی کنم درهمین حالم که از دور بنایی تک افتاده و کاملا غریب دربخش انتهایی روستا نمایان میشود. نمیدانم چرا دلم میگیرد از اینهمه غربت، آرامگاهی که میبینم حتی اگر درانتسابش به رهبر طریقت کبرویه یقین نباشد از منظر معماری بینظیر است بدنه چند ضلعی با ایوانهایی که دورتادور بنا وجود داردوساقه گنبد که باهمان شیوه چند ضلعی تا قسمت بالای گنبد دوپوسته آن کشیده شده است آن را بسیار متمایز نموده است.با باز کردن در مقبره آه از نهادم بلند میشوداز اینهمه بی توجهی .

  وارد میشوم.....تصویری از حمله مغول به خوارزم در ذهنم نقش میبندد، صدای سم اسبان مغول، فریادوشیون مردم ومریدانی که میخواهند مانع رفتن شیخ خود به صحنه مبارزه شوندواز او میخواهند خوارزم را ترک کند درگوشم زنگ میزنند.آهسته و زیرلب این جمله شیخ که « مرا اذن نیست و میباید در اینجا شهید شوم‏» را باخود تکرارمیکنم. میخواهم قبول کنم که همینجا مزار اوست هرچند میدانم درخوارزم شهید شده وامروز در ترکمنستان فعلی نیز آرامگاهی به نامش وجود دارد. بیادیکی از معروفترین شاگردانش می افتم فرید الدین عطار نیشابورى که از بزرگترین پرورده‏ هاى‏ مکتب عرفان کبروى است در آثار خویش به عظمت مقام پیر و مرادش شیخ نجم الدین کبرى اشاره نموده است و اشعارى را سروده که در آن شیخ را با عنوان کبیر یاد فرموده است:

  خواجه گوید سر مظهر گوش کن‏

  جام از مظهر بگیر و نوش کن‏

  بودم اندر پیش نجم الدین شبى‏

  آن که جز مرغان نبودش هم لبى‏

  بد کبیر و او ز حق آگاه بود

  در طریق اهل معنى شاه بود


  فاطمه تقوایی- دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی  خبر
  شماره مطلب: 4423
  دفعات دیده شده: 320 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش