فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله (فراخوان دوم) از قیام تا انقلاب: تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مقاله (فراخوان دوم) از قیام تا انقلاب: تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی فراخوان مقاله (فراخوان دوم) از قیام تا انقلاب: تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی
  شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 8:53

  پژوهشکده اسناد و پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، در نظر دارند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، انجمن تاریخ محلی، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و سایر مراکز علمی آموزشی و انجمن های علمی، همایش «از قیام تا انقلاب: تاریخنگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی» را در نیمه اول بهمن ماه 1396 برگزار کنند. محورهای پیشنهادی همایش 1- تاریخ مبانی نظری محلی 2- روش شناسی تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 3- تاریخ نگاری شهری و انقلاب اسلامی 4- مؤلفه های تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 5- گروه های اجتماعی در تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 6- مردم در تاریخ نگاری محلی 7- اسناد و تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 8- تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 9- نقد و بررسی کتاب های تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی 10- رجال و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی 11- جنسیت در تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی

  فراخوان مقاله (فراخوان دوم) از قیام تا انقلاب: تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی

  پژوهشکده اسناد و پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، در نظر دارند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، انجمن تاریخ محلی، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و سایر مراکز علمی آموزشی و انجمن های علمی، همایش «از قیام تا انقلاب: تاریخنگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی» را در نیمه اول بهمن ماه 1396 برگزار کنند.

  محورهای پیشنهادی همایش
  1- تاریخ مبانی نظری محلی
  2- روش شناسی تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  3- تاریخ نگاری شهری و انقلاب اسلامی
  4- مؤلفه های تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  5- گروه های اجتماعی در تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  6- مردم در تاریخ نگاری محلی
  7- اسناد و تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  8- تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  9- نقد و بررسی کتاب های تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  10- رجال و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی
  11- جنسیت در تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی
  12- شبکه های ارتباطی و سایل ارتباطی جمعی
  13- گروه های سیاسی در تاریخ نگاری انقلاب
  14- کانون های مذهبی در تاریخ نگاری انقلاب
  15- رویدادهای انقلابی در شهر و روستاها از آغاز تا پیروزی انقلاب
  16- سایر محورهای مرتبط با تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

  ارسال مقاله:
  لطفاً چکیده مقاله ها در قالب فایل word 2003، تا 15مهر به
  نشانی پیام نگار: ihassanadeh111@gmail.com و a2a@nlai.ir ارسال شود. حتماً مشخصات نویسنده/نویسندگان و شمارة تلفن، همراه مقاله ارسال شود.

  نشانی دبیرخانه همایش:
  تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینة اسناد)، پژوهشکده اسناد، دورنگار: 26402977، پیام نگار: a2a@nlai.ir  همایش ها
  شماره مطلب: 4410
  دفعات دیده شده: 448 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش