فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و نهم، پائیز 1395 منتشرشد نسخه چاپی RSS
 • فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و نهم، پائیز 1395 منتشرشد فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و نهم، پائیز 1395 منتشرشد
  چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت 12:19

  چکیده مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی ریشه یابی تاریخی «سوختنِ» انسان کامل در فرهنگ صوفیانه پیمان ابوالبشری، هادی وکیلی، علی ناظمیان فرد طنزپردازان و شیوه های طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان عباس احمدوند، زهیر صیامیان گرجی، فاطمه کارگر جهرمی بررسی تطبیقی جامعه شناسیِ دینِ کارل مارکس و ماکس وبر با تاکید بر جنبش بابک خرمدین حسین پوراحمدی، کیوان کریمی الوار بررسی «پدیدارشناختی مفهوم وحشی» با تکیه بر مفهوم وحشی در مطالعات تاریخی یعقوب خزائی بررسی مولفه های فرهنگی تاثیرگذار بر تاریخنگاری ابوعلی مسکویه رازی (421ـ325هـ.ق) عیسی عبدی، سینا فروزش، غلامحسین زرگری نژاد

  چکیده مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

  فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و نهم، پائیز 1395 منتشرشد. عنوان مقالات این شماره به شرح زیر است:
   

  ریشه یابی تاریخی «سوختنِ» انسان کامل در فرهنگ صوفیانه پیمان ابوالبشری، هادی وکیلی، علی ناظمیان فرد

  طنزپردازان و شیوه های طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان عباس احمدوند، زهیر صیامیان گرجی، فاطمه کارگر جهرمی  

  بررسی تطبیقی جامعه شناسیِ دینِ کارل مارکس و ماکس وبر با تاکید بر جنبش بابک خرمدین حسین پوراحمدی، کیوان کریمی الوار

  بررسی «پدیدارشناختی مفهوم وحشی» با تکیه بر مفهوم وحشی در مطالعات تاریخی یعقوب خزائی

  بررسی مولفه های فرهنگی تاثیرگذار بر تاریخنگاری ابوعلی مسکویه رازی (421ـ325هـ.ق عیسی عبدی، سینا فروزش، غلامحسین زرگری نژاد

  بازشناسی فرش مشهد در عصر قاجار، نمونه موردی: قالی محرابی پردهای دو رو محرابی افشان شاه عباسی قندیلدار موزه ی فرش آستان قدس رضوی حسین کمندلو  فایل چکیده مقالات فارسی و انگلیسی شماره بیست و نهم فصلنامه به پیوست است.  نشریات
  شماره مطلب: 4337
  دفعات دیده شده: 1105 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش