فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 15:26

  انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش های مرتبط دعوت به عمل می-آورد، تا آثار خود اعم از:تالیف، تصنیف، تصحیح، تدوین، یا ترجمه و نیز پایان نامه ها و رساله های دفاع شدۀ خود را که دارای شرایط کلی زیر هستند، برای نشر به انجمن ایرانی تاریخ ارسال دارند. معیارهای اولیه آثار: • موضوع اثر نوآورانه بوده و بر اساس استانداردها و معیارهای علمی رایج تدوین شده باشد. • آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ باشد. اشاره: • دریافت و اعلام وصول اثر به منزله گواهی چاپ نبوده و بعد از طی مراحل لازم در شورای کتاب انجمن و انجام مراحل داوری و کسب مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد با مولف، گواهی چاپ صادر خواهد شد. • بر اساس روال مرسوم در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی امتیاز تعلق گرفته برای استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که آثارشان در انجمن چاپ می شود،

  باسمه تعالی

  فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ

  انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش های مرتبط دعوت به عمل می-آورد، تا آثار خود اعم از:تالیف، تصنیف، تصحیح، تدوین، یا ترجمه و نیز پایان نامه ها و رساله های دفاع شدۀ خود را که دارای شرایط کلی زیر هستند، برای نشر به انجمن ایرانی تاریخ ارسال دارند.

  معیارهای اولیه آثار:
  • موضوع اثر نوآورانه بوده و بر اساس استانداردها و معیارهای علمی رایج تدوین شده باشد.

  • آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ باشد.

  اشاره:

  • دریافت و اعلام وصول اثر به منزله گواهی چاپ نبوده و بعد از طی مراحل لازم در شورای کتاب انجمن و انجام مراحل داوری و کسب مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد با مولف، گواهی چاپ صادر خواهد شد.

  • بر اساس روال مرسوم در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی امتیاز تعلق گرفته برای استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که آثارشان در انجمن چاپ می شود، بیشتر محاسبه می شود.

  • هزینه های آماده سازی کتاب توسط مولف محترم تأمین خواهد شد.

  #انجمن ایرانی تاریخ  خبر
  شماره مطلب: 4329
  دفعات دیده شده: 421 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش