فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند چاپ RSS
 • انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند
  دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 11:24

  بزرگداشت « خط بانوی ایران زمین استاد فریبا مقصودی» زمان: چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 17:30 الی 21 مکان: بزرگراه حقانی- بلوار کتابخانه ملی ایران، سالن فرهنگ

  انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند:

  بزرگداشت « خط بانوی ایران زمین استاد فریبا مقصودی»

  زمان: چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 17:30 الی 21

  مکان: بزرگراه حقانی- بلوار کتابخانه ملی ایران، سالن فرهنگ  نشست ها
  شماره مطلب: 4315
  دفعات دیده شده: 473 | آخرین مشاهده: 20 ساعت پیش