فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی(1250-1800 میلادی) رولاندآلیور و آنتونی اتمو مترجمان: دکترعباس برومند اعلم، معصومه قمی نسخه چاپی RSS
 • تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی(1250-1800 میلادی)
رولاندآلیور و آنتونی اتمو
مترجمان: دکترعباس برومند اعلم، معصومه قمی تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی(1250-1800 میلادی)
  رولاندآلیور و آنتونی اتمو
  مترجمان: دکترعباس برومند اعلم، معصومه قمی

  یکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 9:50

  کتاب تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی، تا به امروز در دانشگاه های معتبر جهان انگلیسی زبان، همچون کمبریج، جزء متون درسی دانشجویان است. ایجاز در کنار جامعیت و پرداختن به همه مناطق قاره کهن آفریقا به خصوص جوامع مسلمان و همچنین اعتبار نویسندگان به ویژه رولاند آلیور که از محققان برجسته تاریخ آفریقاست، از مزایای مهم این کتاب به شمار می رود. وجود گنجینه ای از نقشه ها امکان رصد مستمر و انطباق تحولات با مناطق جغرافیایی را به ویژه برای دانشجویان کنجکاو میسر می سازد.

  تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی(1250-1800 میلادی)

  رولاندآلیور و آنتونی اتمور

  مترجمان: دکترعباس برومند اعلم، معصومه قمی


  کتاب تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی، تا به امروز در دانشگاه های معتبر جهان انگلیسی زبان، همچون کمبریج، جزء متون درسی دانشجویان است.
  ایجاز در کنار جامعیت و پرداختن به همه مناطق قاره کهن آفریقا به خصوص جوامع مسلمان و همچنین اعتبار نویسندگان به ویژه رولاند آلیور که از محققان برجسته تاریخ آفریقاست، از مزایای مهم این کتاب به شمار می رود. وجود گنجینه ای از نقشه ها امکان رصد مستمر و انطباق تحولات با مناطق جغرافیایی را به ویژه برای دانشجویان کنجکاو میسر می سازد.  خبر
  شماره مطلب: 4313
  دفعات دیده شده: 463 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش