فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انتشارات امام و پردیس کتاب مشهد برگزار می کند نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انتشارات امام و پردیس کتاب مشهد برگزار می کند انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انتشارات امام و پردیس کتاب مشهد برگزار می کند
  چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 15:35

  رونمایی از کتاب «تاریخ پولی ایران» پروفسور وردی مته(استاد تاریخ دانشگاه دلاور، امریکا) دکتر جواد عباسی(دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد) زمان:سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 21:30 مشهد- پردیس کتاب

  انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان با همکاری انتشارات امام و پردیس کتاب مشهد برگزار می کند:

  رونمایی از کتاب «تاریخ پولی ایران»

  پروفسور وردی مته(استاد تاریخ دانشگاه دلاور، امریکا)

  دکتر جواد عباسی(دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد)

  زمان:سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 21:30

  مشهد- پردیس کتاب  نشست ها
  شماره مطلب: 4307
  دفعات دیده شده: 442 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش