فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ چاپ RSS
 • فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ
  یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 14:39

  انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب­نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش­های مرتبط دعوت به عمل می­ آورد، تا آثار خود اعم از:تالیف، تصنیف، تصحیح، تدوین، یا ترجمه و نیز پایان­ نامه­ ها و رساله­ های دفاع شدۀ خود را که دارای شرایط کلی زیر هستند، برای نشر به انجمن ایرانی تاریخ ارسال دارند. معیارهای اولیه آثار: · موضوع اثر نوآورانه بوده و بر اساس استانداردها و معیارهای علمی رایج تدوین شده باشد. · آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ باشد. اشاره: · دریافت و اعلام وصول اثر به منزله گواهی چاپ نبوده و بعد از طی مراحل لازم در شورای کتاب انجمن و انجام مراحل داوری و کسب مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد با مولف، گواهی چاپ صادر خواهد شد. · بر اساس روال مرسوم در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی امتیاز تعلق گرفته برای استادان، دانشجویان و پژوهشگ

  باسمه تعالی

  فراخوان انتشارات انجمن ایرانی تاریخ

  انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب­نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش­های مرتبط دعوت به عمل می­آورد، تا آثار خود اعم از:تالیف، تصنیف، تصحیح، تدوین، یا ترجمه و نیز پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دفاع شدۀ خود را که دارای شرایط کلی زیر هستند، برای نشر به انجمن ایرانی تاریخ ارسال دارند.

  معیارهای اولیه آثار:

  ·        موضوع اثر نوآورانه بوده و بر اساس استانداردها و معیارهای علمی رایج تدوین شده باشد.

  ·        آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ باشد.

  اشاره:

  ·        دریافت و اعلام وصول اثر به منزله گواهی چاپ نبوده و بعد از طی مراحل لازم در شورای کتاب انجمن و انجام مراحل داوری و کسب مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد با مولف، گواهی چاپ صادر خواهد شد.  

  ·        بر اساس روال مرسوم در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی امتیاز تعلق گرفته برای استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که  آثارشان در انجمن چاپ می شود، بیشتر محاسبه می شود.

  ·        هزینه های آماده سازی کتاب توسط مولف محترم تأمین خواهد شد.  خبر
  شماره مطلب: 4285
  دفعات دیده شده: 618 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش