فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست تخصصی «ایران در اندیشه مورخان چین باستان(قرن سوم تا هفتم میلادی)» نسخه چاپی RSS
 • گزارش نشست تخصصی «ایران در اندیشه مورخان چین باستان(قرن سوم تا هفتم میلادی)» گزارش نشست تخصصی «ایران در اندیشه مورخان چین باستان(قرن سوم تا هفتم میلادی)»
  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت 8:27

  نشست تخصصی «ایران در اندیشه مورخان چین باستان (قرن سوم تا هفتم میلادی)» در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1395 از ساعت 14 تا 16، با حضور پروفسور یانگ جوپینگ، استاد گروه تاریخ دانشگاه نانکای چین و دکتر حمیدرضا پاشازانوس، فوق دکترای دانشگاه نانکای چین و محقق روابط ایران و چین در دانشگاه بن آلمان، دکتر صفورا برومند، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر کارگروه بین الملل انجمن ایرانی تاریخ و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان مطالعات تاریخی و روابط ایران و چین، با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران، برگزار شد.

  به نام خدا

  نشست تخصصی «ایران در اندیشه مورخان چین باستان (قرن سوم تا هفتم میلادی)» در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 از ساعت 14 تا 16، با حضور پروفسور یانگ جوپینگ، استاد گروه تاریخ دانشگاه نانکای چین و دکتر حمیدرضا پاشازانوس، فوق دکترای دانشگاه نانکای چین و محقق روابط ایران و چین در دانشگاه بن آلمان، دکتر صفورا برومند، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر کارگروه بین الملل انجمن ایرانی تاریخ و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان مطالعات تاریخی و روابط ایران و چین، با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران، برگزار شد.

  در این نشست پروفسور یانگ جوپینگ که از پژوهشگران در حوزه جاده ابریشم در عصر باستان به شمار می روند، به معرفی ایران عصر اشکانی از منظر سه متن تاریخی بازمانده از چین باستان پرداختند. این سه متن عبارت بودند از: شیجی (گزارش های کاتب اعظم)، هان سو (تاریخ سلسله پیشین هان) و هو هان شو (تاریخ سلسله بعدی هان). مجموع این گزارش ها از ایرانیان عصر اشکانی با عنوان مردمانی مهمان نواز، تاجرپیشه و ماهر در داد و ستد و از سرزمین ایران در دوره اشکانی به عنوان بزرگ ترین سرزمین واقع در غرب چین حکایت می کند. این نشست با توضیحات تکمیلی دکتر حمیدرضا پاشازانوس و دکتر صفورا برومند درخصوص مناسبات ایران و چین و آخرین یافته ها در چین مربوط به تاریخ ایران عصر ساسانی همراه بود.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4277
  دفعات دیده شده: 720 | آخرین مشاهده: 12 ساعت پیش